De to arkitektstuderende, Birgitte Clasen og Karin Adriansen, dokumenterer Havneparkens tilblivelse som en del af deres arkitektuddannelse